अभियन्ता फारम

नयाँ शक्ति नेपालको सदस्यताका लागि आवेदन फाराम डाउनलोड गरेर, फाराम प्रिन्ट गरी त्यसमा विवरणहरु भरेर नयाँ शक्ति नेपालको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन पनि सक्नुहुनेछ । नयाँ शक्ति नेपालको सदस्यताका लागि आवेदन फाराम डाउनलोड गर्नुहोस ।


डाउनलोड फारम